Představy o Bohu, zvláště v počátcích křesťanství - překlady inspirativních textů

Tato analytická studie prakticky dokázala, že "Ježíšova" znamení konce světa a jeho "druhého" příchodu byla formulována v konkrétní historické situaci blížícího se finále druhé židovské války v roce 133/134 "po Kristu". Takže kanonická evangelia, do kterých byl tento text zapracován, vznikla až po tomto datu v situaci, kdy se zvláště židovské a...

Po letech jsem přečetl Patočkovy Kacířské eseje o filozofii dějin. Samotného mě překvapilo, že ačkoliv jsem kdysi vůbec nechápal, co chce filozof svými texty sdělit, tentokrát ve mně zvláště pátý a šestý Patočkův esej rozezněl strunu pochopení a zároveň nesouhlasu, který mě vyprovokoval k sepsání následujícímu textu.

Epochální studie o písemných pramenech k počátkům křesťanství, jejíž obsah lze shrnout do čtyř bodů: 1) Nejstarší vrstvy pramene Q byly sbírkou výroků kynického učení připisovaných mýtické postavě Moudrosti, která je židovským protějškem řeckého Logos. 2) Sedm Pavlových listů, považovaných obecně za autentické, zvěstuje Krista jako mýtické božstvo,...

jde

Vesmír není nekonečný ani prostorově, ani časově; má svůj počátek, který si lze představovat jako velký třesk známý z vědeckých teorií o vzniku vesmíru.

Počátek vesmíru byl způsoben první příčinou; původním impulsem.

Podle názoru mnohých musel být prvotním hybatelem programátor, který nastavil zákony, jimiž se vesmírná hmota řídí; více či méně slepý hodinář, který je nejčastěji označován jako Bůh.

Představy a úvahy o tomto Bohu jsou ovšem velmi různorodé.


Číst dále

 


Vzkazy

Máte-li dotazy, připomínky, nápady, můžete nechat vzkaz. Možná i zareaguji.

Kontaktujte mě