Blog

Všechny články
 

Tato analytická studie prakticky dokázala, že "Ježíšova" znamení konce světa a jeho "druhého" příchodu byla formulována v konkrétní historické situaci blížícího se finále druhé židovské války v roce 133/134 "po Kristu". Takže kanonická evangelia, do kterých byl tento text zapracován, vznikla až po tomto datu v situaci, kdy se zvláště židovské a...

Po letech jsem přečetl Patočkovy Kacířské eseje o filozofii dějin. Samotného mě překvapilo, že ačkoliv jsem kdysi vůbec nechápal, co chce filozof svými texty sdělit, tentokrát ve mně zvláště pátý a šestý Patočkův esej rozezněl strunu pochopení a zároveň nesouhlasu, který mě vyprovokoval k sepsání následujícímu textu.

Epochální studie o písemných pramenech k počátkům křesťanství, jejíž obsah lze shrnout do čtyř bodů: 1) Nejstarší vrstvy pramene Q byly sbírkou výroků kynického učení připisovaných mýtické postavě Moudrosti, která je židovským protějškem řeckého Logos. 2) Sedm Pavlových listů, považovaných obecně za autentické, zvěstuje Krista jako mýtické božstvo,...